Skrivschema

Skrivschema hittar du på Hjärntorget. Skrivschemat innehåller uppgifter om när och var när ett prov är alternativt dead-line för inlämning och många gånger också uppgifter som rör provets innehåll eller inlämningens instruktioner. Inlämningsuppgifter kan också vara synliga i den enskilda klassens schema. Använd gärna möjligheten att skriva ut schemat. Det går då att välja vy, månads- eller veckovy.

Policy för prov och inlämningar

För prov och så kallade inlämningar gäller följande:

  • De prov som berör hela årskurser eller ämnesgrupper (t.ex. språkprov) planeras innan terminsstart.
  • Prov eller inlämningar som berör en enskild klass, planeras av ansvarig lärare och datum noteras i skrivschema löpande under terminen.
  • Eleven får vanligen information om när bedömningstillfället ska vara via i den lokala pedagogiska planeringen eller muntligen av läraren senast två veckor i förväg.
  • En enskild elev har som mest två prov eller inlämningsuppgifter per vecka.
  • Om elever eller klasser önskar flytta enskilda datum, kan gruppen inte räkna med att andra prov- eller inlämningstillfällen flyttas.
  • Alla elever har rätt till bedömning enligt plan, men om bedömningen är i form av ett prov och eleven inte kan närvara vid provtillfället, får eleven vara beredd på att det kan bli fler än två bedömningstillfällen på en vecka.
  • Muntliga prov inom ramen för nationella prov räknas inte i det här sammanhanget, eftersom de i många fall äger rum i små grupper och är utspridda över flera veckor.
  • De nationella proven är inte sådana som eleverna "pluggar till", varför de egentligen inte hör till det här sammanhanget, men eftersom vi vet att de är en utmaning för många elever, undviker vi att lägga fler än ytterligare ett annat prov eller inlämning under de aktuella veckorna.