Klicka här. Du leds till ett visningsläge i vårt schemaprogram. Du kan få fram lärares schema, klassernas schema och salsschema. Schemat uppdateras regelbundet, t.ex. i samband med idrottsdagar och andra schemabrytande aktiviteter.