Skola och arbetsliv

I läroplanen beskrivs att alla som arbetar i skolan ska "verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö och bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund". Som ett led i detta har skolverket gett ut allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning.

 

På Hovåsskolan ges eleverna, utöver undervisning, en träning och inblick inför studier och yrkesval via PRAO och vår studie- och yrkesvägledare.

Bygga broar?

Studier av unga vuxnas livsvillkor berättar för oss om vikten av att lämna grundskolan väl rustad för en föränderlig och vid studie- och arbetsmarknad.

 

Kanske har du barn på skolan samtidigt som du representerar en organisation vars verksamhet skulle kunna ge våra elever inblick i yrkeslivet, kanske bedriver du verksamhet i västra Göteborg eller kanske är du representant för högre utbildning och vill ge våra ungdomar en bild av vad det kan innebära.

 

Är du intresserad av samarbete, ta kontakt via formuläret nedan.