PRAO, praktisk arbetslivsorientering

Genom PRAO ger Hovåsskolan eleverna möjlighet att få en inblick i arbetslivet och dess villkor. Målet är att eleverna skall få en orientering om olika arbetsplatser och yrkesområden. De skall dessutom få pröva arbetslivet och dess tider.

I årskurs fem-sju görs en kortare praoperiod om två-tre dagar. Eleverna ordnar själva denna prao och en vanlig lösning är att de följer med en närstående vuxen ”till jobbet”. För många elever är det inte första gången det händer och vi vill därför uppmuntra föräldrar och andra vuxna att ”byta” barn för några dagar.

PRAO-perioderna i årskurs åtta och nio är på två veckor vardera. I första hand skall eleven själv ordna praoplats – många goda sommarjobbskontakter har ordnats den vägen – men om inte det går, planerar skolan PRAO-verksamhet. Om en elev inte kan delta i PRAO går hon eller han i skolan.

Ansvarig för PRAO i årskurs 8-9 är Marcela Pina-Saavedra.

Ibland händer det att ungdomarnas förväntningar och den enskilda praktiplatsens ambition krockar. Eftersom det är en läroperiod uppmanar vi våra elever att "ge" praktikplatsen 2-3 dagar innan de kontaktar Marcela, så tillvida inte praktikplatsen missköter sitt åtagande.