Så räknar du ut ditt meritvärde

Inför gymnasievalet har många elever och föräldrar frågor om begreppet meritvärde. Redan efter att de första betygen erhållits, hösten i årskurs 6, kan eleven räkna ut ett meritvärde, men det är först när eleven fått slutbetyg i samtliga ämnen, dvs. i juni årskurs nio, som mertivärdet har en reell funktion. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de
16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Värdet används för att rangordna eleverna när de söker plats på gymnasiet. Värdet ska inte användas för att räkna ut medel- eller medianvärden i syfte att t.ex. jämföra eleverna i en klass eller för att jämföra klasser.

 

Betyg Meritvärde för betygssteget
E 10
D 12,5
C 15
B 17,5
A 20

 

Om en elev läser 16 ämnen räknas det sammanlagda värdet av dessa ämnen. Om en elev läser 17 ämnen, försvinner det lägsta, enskilda meritvärdet, om en elev läser 18 ämnen försvinner de två lägsta, enskilda ämnena. Det högsta sammanlagda värdet är 320.

 

Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för Språkval utgöras av summan av detta betyg samt de 16 bästa betygen i övrigt. Det innebär att elever som läser moderna språk som språkval, dvs. de som från årskurs sex till och med årskurs nio har läst spanska, franska eller tyska, kan som högsta meritvärde ha 340. Språkvalet kallas Steg2-språk (tidigare B-språk). 

 

Elever som läser språk inom ramen för Elevens val, kan inte tillgodoräkna sig detta som ytterligare ett ämne. Språk inom ramen för Elevens val finns från och med årskurs åtta. Detta språk kallas Steg1-språk (tidigare C-språk).

 

För många av våra elever är Steg1-språk ett sjuttonde eller artonde ämne, dvs. ett ämne som eventuellt kan "knuffa undan" ett annat ämne vid den sammanlagda meritvärderingen om eleven har högre betyg i Steg1-språk än i det andra ämnet. I sammanhanget vill vi tillägga att betyg i modersmål räknas in i det sammanlagda merivärdet.

 

Mer om språkvalet står att läsa hos Skolverket.