KULIS

KULIS betyder kultur i skolan och är ett konstkulturellt nätverk i Göteborgs grundskolor bildat 1998. Nätverket består av lärarrepresentanter och samordningsansvaret för kontakten med Göteborgs och Västsveriges kulturliv har Göteborgs Kulturnämnd.

Representanterna får fortlöpande information, tips och uppslag till olika typer av aktiviteter och besök från stadsdelens kultursamordnare. Genom direktkontakt med kulturarbetare och utbudsträffar får våra KULIS-representanter en god inblick i Göteborgs rika barnkultur. Våra elever kan själva ta del av utbudet via KULIS-anslagstavlan vid kafeterian. Hovåsskolans kulturmål är att eleverna skall se minst en teaterföreställning och en bioföreställning per termin.

Vi utnyttjar dessutom flitigt Göteborgs Museers skollektioner. Museilektionerna är kostnadsfria och vi väljer i första hand att se de teater- och skolbioföreställningar som subventioneras av Göteborgs Kommun.

Du som är elev på skolan, var med och påverka innehållet i och valet av kulturupplevelser. Gå in på länkarna här intill och undersök vilka aktiveter som är i gång under terminen, surfa runt bland museilektionerna eller kolla in utbudet på skolbion. Lämna sedan förslag till din klassföreståndare, ämneslärare eller ditt KULIS-ombud (Catharina Olsson, Anna Meyer, Christina Belfrage eller Lena Lundgren).