Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan är ett brett begrepp och på Hovåsskolan innefattar det allt från samtalet mellan klassföreståndare/mentor, förälder och elev, så som det till exmpel sker vid de terminsvisa utvecklingssamtalen, till den övergripande diskussionen som sker på brukarrådet. Ett viktigt inslag i föräldrasamverkan är våra Öppet-huskvällar och andra aktiviteter som ger föräldrar en möjlighet att få en inblick i skolans verksamhet. Som förälder eller vårdnadshavare är du alltid välkommen att ta del av barnen och ungdomarnas skolvardag.

Riktlinjer för brukarråd

Brukarråden ska vara ett led i ett förtroendefullt samarbete och dialog mellan brukare och
verksamhet. Uppdraget ska syfta till att ge föräldrar, barn och elever delaktighet i och ett reellt inflytande över förskolans och skolans verksamhet.

 

Vision

 

Samverkan ska främja en dialog mellan föräldrar och personal som präglas av tillit, respekt och delaktighet.

 

Sammansättning

 

Brukarråd finns i två former, en med en lokal anknytning till Hovåsskolan och ett brukarråd på central nivå för stadsdelen Askim. Hovåsskolans brukarråd, ett för F-6 och ett för 7-9, sammankallas av respektive rektor och ska bestå av representanter för föräldrar och personal. Elevrepresentation kan förekomma, men i nuläget har vi inga elevrepresentanter. Man bör diskutera antalet föräldrarepresentanter och personalrepresentanter från enheterna i rektorsområdet. Det centrala Brukarrådet sammankallas av verksamhetschefen för Barn och Ungdom och varje rektorsområde representeras av en förälder. Brukarna ska vara i majoritet.

 

Frågor/områden

 

För att få inflytande ska Brukarrådet vara delaktigt i utformandet av förskolans eller skolans verksamhet. Rådet ska behandla frågor som är viktiga för verksamheten och som kan ha betydelse för barn och föräldrar. Rådet ska ges möjlighet att diskutera och påverka innehållet i:

  • Verksamhetsplan
  • Lokal arbetsplan. Ramen för den lokala arbetsplanen ska vara klar när den presenteras för Brukarrådet.
  • Kvalitetsredovisning, vilken ligger till grund för utformningen av den lokala arbetsplanen.
  • Organisation
  • Lokalfrågor
  • Arbetsmiljö för barn och elever
  • Aktuella verksamhetsfrågor

Föräldra-föreningen

Hovåsskolans föräldraförening möter vi bland annat på brukarrådet men också på vårens och höstens föräldra-vandringar då de tillsammans med vårdnadshavare i de äldre klasserna är ute på Askims gator, torg och platser där ungdomarna samlas.

 

Föräldraföreningen är öppen för alla som har barn på Hovåsskolan.

 

Kontaktperson:
Jonas Törnberg
E-mail: jonas@hovas.com
Telefon: 0721-883090


"Vi har som målsättning att starta upp Hovåsskolans föräldraförening igen efter ett läsår som vilande förening. Vi behöver föräldrar som är intresserade av att sitta med i styrelsen så vi kan påverka skolan för våra barns bästa.

Det enklaste/bästa sättet att gå med är att sätta in 200kr/familj på vårt plusgirokonto 815253. Gå också in och bli vän/gå med oss på Facebook där du också hittar mer information om oss.

Det vi bland annat gör för pengarna är att uppmuntra nattvandring. Vi har startat ett poängsystem för att främja nattvandringen för att den är viktig. Varje förälder som nattvandrar får en poäng till klassen de tillhör. De tre klasser som fått ihop flest vinner en premie till klasskassan, 1:a pris 5000kr, 2:a pris 3000kr och 3:e pris 2000kr. Perioden som räknas är höstterminen och vårterminen fram till i början av maj 2016. Enklaste sättet att vara med är att gå ner till Shelltappen vid niotiden fredag- och lördagkvällar samt vissa andra tillfällen, tex. Lucia. Man skriver in sig i den pärm som ligger där, tar på sig en väst och tar med lite klubbor för att sedan börja vandra. Normalt brukar vi vandra i 2-2,5 timmar, vid behov kanske ännu lite längre.

Vi delar även ut stipendium, 500kr var, och diplom till bästa elev, bästa upphämtning och bästa kompis.

Vi gör även en del enstaka inköp när behov uppstår som tex. pingisrack, pulkor, målande av King-plan, kritor för utomhusbruk, reflexvästar och liknande.

Hovåsskolans föräldraförening är med i Göteborgs föräldraförening där vi även är drivande då vår nuvarande ordförande sitter som vice ordförande där.

Vi samarbetar med Mini Maria, Socialtjänsten, Securitas och Länsförsäkringar (som också är våra sponsorer) och ungdomspolisen. Vi samarbetar även med Svenska Kyrkan där vi tex. kan vara behjälpliga vid insamlingar och liknande."


Jonas Törnberg, ordförande för Föräldraföreningen