Hovåsskolans samverkansformer

En grundskolas samverkansformer kan vara av flera olika slag. Här möter ni främst dem som i något avseende är lagstadgade och av mer långvarig karaktär.