Pedagogisk planering

Struktur

Vår vision är att samtliga planeringar ska ha samma grundläggande struktur. Vi vill att eleven snabbt ska känna igen sig, oavsett ämne eller arbetsområde och vi ser att utrymmet för elevinflytande utgör en utmaning.

 

Givetvis måste planeringen anpassas till elevens ålder och det enskilda arbetsområdet, men i nuläget tänker vi att en planering ska ha följande huvuddelar:

  1. En presentation av vilken förmåga som arbetsområdet syftar till att utveckla
  2. En beskrivning av hur denna förmåga ska tränas
  3. Arbetsområdets innehåll, begrepp som ska läras ut och förväntade arbetssätt eller möjliga arbetsformer (sättet att arbeta eller arbetsformen är ett av de utrymmen eleven har att påverka undervisningen innehåll)
  4. Vad som ska bedömas
  5. Bedömningsunderlag och bedömningsform
  6. Ungefärlig tidsplanering