En hälsning från skolledningen

Hovåsskolan F-9 leds av två rektorer. Rosita Spets-Löfdahl, som ni ser här till höger, ansvarar för F-6, och Carolin Juneberg som ansvarar för årskurs 7-9 samt grundsärskolan Läsö. Skolan är organiserad i arbetslag med var sin samordnare/arbetslagsledare.

Vi ser fram emot att träffas!

Rosita, Malin och Carolin

Rosita Spets-Löfdahl, åk F-6

rosita.spets.lofdahl@grundskola.goteborg.se

366 34 02

0702-12 09 07

Carolin Juneberg, åk 7-9 och grundsärskolan Läsö

carolin.juneberg@grundskola.goteborg.se

366 34 01
0725-00 60 27

Malin Just, åk 7-9 och grundsärskolan Läsö
malin.just@grundskola.goteborg.se

0727-32 58 44