En hälsning från skolledningen

Hovåsskolan F-9 leds av två rektorer. Rosita Spets-Löfdahl, som ni ser här till höger, ansvarar för F-6 och Hans-Åke Norrby ansvarar för årskurs 7-9 samt grundsärskolan. Skolan är organiserad i arbetslag med sin samordnare.

Vi ser fram emot att träffas!

Rosita och Hans-Åke

Rosita Spets-Löfdahl, åk F-6

rosita.spets.lofdahl@afh.goteborg.se

366 34 02

0702-12 09 07

Hans-Åke Norrby, åk 7-9 och grundsärskolan Läsö

hans-ake.norrby@afh.goteborg.se

366 34 01
0727-32 58 44

Carolin Juneberg, åk 7-9 och grundsärskolan Läsö

carolin.juneberg@afh.goteborg.se

0725-00 60 27