Från dåtid till nutid

1946 Askims kommun börjar göra en utredning om att bygga en centralskola vid Otterbäcken i Hovås.
1957 Askims kommun får låna 500.000 kronor och kan då reservera 1,3 miljoner kronor för att bygga centralskolan. I mars 1957 börjar man schakta och påla för att bygga skolan.
Den 12:e oktober håller man taklagsfest för den nya centralskolan i Hovås.
Man konstaterar att skolan kostade 2,6 miljoner att bygga.
1958 Hösterminen 1958 börjar skolan användas. Åke Berg blir rektor. Folkskolan (den 9-åriga grundskolan fanns inte) utökas samtidigt med ett läsår då Askims kommun inför årskurs 8.
1959

Lördagen den 31:e januari hålls en högtidlig invigning av skolan. Samma år diskuteras ett förslag om att man skall införa fria lördagar eller 5-dagarsvecka som man kallade det. I samband med detta röstar också eleverna vid skolan. De flesta röstar NEJ!

1961 Frivillig årskurs 9 införs vid skolan.
1962 Den stora tomma vindsvåningen ovanför expeditionen byggs om och inreds för att användas som samlingssal, bibliotek, musik- och teckningssal.
1963 Höstterminen 1963 införs den 9-åriga grundskolan.
1965 Läsåret 1965/66 går alla Askims sjuor i Nordhemsskolan, inne i Göteborg
1966 Namnet Hovåsskolan börjar att användas.
1970 Hovåskolans högstadiedel börjar att byggas.
1972 Den 17:e april håller man en invigningshögtid för Hovåsskolans tillbyggnad.
1973 Man inser att Hovåsskolan inte kommer att räcka till och börjar därför att planera bygga en grannskola, Nygårdsskolan. Detta år är det sista för Askims kommun som sedan införlivas med Göteborg. Läsåret 1973/74 finns det 22 klasser på högstadiet i hovåsskolan.
1974/75 Nygårsskolan är färdig att användas och högstadiet delas i två delar.
1975/76 Hovåskolan har sammanlagt 625 elever i låg-, mellan- och högstadiet.
1976/77 Hovåskolan har sammanlagt 675 elever i låg-, mellan- och högstadiet.
1977/78 Hovåskolan har sammanlagt 700 elever i låg-, mellan- och högstadiet.
1978 Ett förslag om att ändra skolans betygsystem diskuteras. I samband med detta gör eleverna i Hovåsskolan en omröstning. De flesta röstar för det 5-gradiga systemet. Nästan alla röstar mot en helt betygslös skola.
1979 Antalet elever ökar och därför tillkommer Lilla Hovåsskolan på västra sidan av Säröleden dit lågstadiets elever får gå. Hovåsskolans högstadium har sin första temavecka "Havet".Resultatet blev en kaotisk succé.
1980 Rektor Åke Berg avgår med pension. En omtyckt rektor som betytt oerhört mycket för Hovåsskolan. Margareta Qvist blir rektor för Hovåsskolan.
1981 Det är folkomröstning om kärnkraften och i Hovåsskolan gör också eleverna en omröstning.
Resultat: Linje 1 "Energi för Sverige" (ja till kärnkraft) 43,7 %
Linje 2 "Avveckla med förnuft" 11.0 %
Linje 3 "Nej" (nej till kärnkraft) 27,5 %
1987 Den 7:e maj genomför elever på högstadiet "Operation Dagsverke" och får på så sätt in 40.000 kronor att användas för skolor i U-länder. En grupp högstadieelever reser en vecka till Bordeaux och skall då inbjuda en grupp franska elever att komma på en veckas besök på Hovåsskolan. Margareta Qvist slutar som rektor. Hon var en mycket kulturellt engagerad och kunnig person. Hon efterträds av Rune Spencer.
1989 På initiativ av elevrådet byggs en egen elevcafeteria i anslutning till lärarrummet. Anledningen till detta initiativ var att eleverna ansåg att kiosken i sporthallen höll för höga priset och lite konkurans skulle inte skada. Ett stor tack till Christer Bernvid och Roger Adersson våra två vaktmästare som gjorde den fina kiosken.
1990 Städningen har varit mycket dålig i Hovåsskolan och blir mycket bättre tack vare att Christer Bernvid blir ledare för skolans servicelag. Elever och personal kan i ett så kallat "matråd" påverka sammansättningen av matsedeln för skollunchen mm.
1991 Läsåret 1990/91 börjar man ordna "Dagar med guldkant" efter en idé av Christer Lundberg. Dessa har betytt mycket för trivseln på Hovåsskolan. "Stora plasket", "Niornas avspark", "Balen", "Youthquake" mm. Hovåsskolan får besök av en skolklass från Moskva och dess lärare. Rune Spencer avgår med pension. Han var en mycket omtyckt rektor som betytt mycket för den positiva stämning som fortfarande råder på skolan. Han efterträds som rektor av Rose-Marie Börtin.
1992 Tre ministrar från Indonesien besöker Hovåsskolan.
1993 Man gör en omfattande reparation och ombyggnad av Hovåsskolan. Lilla hovåsskolan läggs ned och eleverna på lågstadiet går i stället till "stora" Hovåsskolan.
1996 Rose-Marie Börtin slutar som rektor. Hon var en positiv och kompetent rektor som vägrade acceptera sparkraven på skolan. Kerstin Pernered börjar som rektor för Hovåsskolan.
2002 Kerstin Pernered slutar som rektor och blir områdeschef för norra Askim. Kerstin efterträds av två rektorer. Christer Lundberg blir ny rektor för högstadiet och Helena Göransson rektor för de yngre barnen ( från förskola, fritid upp till åk 6).
2003 Hovåsskolan genomgår en omfattande renovering. Högstadiet delas in i fyra arbetslag som är byggda runt ett studienav. Fyra klasser ingår i varje arbetslag. Lågstadiet får tillbyggnad i form av grupprum. Särskolan införlivas i skolan och de får en ny byggnad på gamla biblioteksparkeringen. Hela rektorsorganisationen omstruktureras och Helena Göransson blir ny rektor på Lindåsskolan. Anders Folkesson och Kristina Roos-Gullstrand efterträder Helena Göransson. Hovåsskolan blir en av tolv storstadsskolor som utses som metodskola i ett MOB-projekt med beståndsdelarna Livskunskap och ÖPP.
2004 Särskolan startar sin verksamhet i och med terminsstarten vt 04. Läsåret 2004/2005 är Kerstin Ohlsson vikarierande rektor för högstadiet. Christer Lundberg återkommer på hösten.
2005 Skolverket gör en allmän inspektion av Hovåsskolan
2007 Christer Lundberg lämnar Hovåsskolan efter 28 år. Eva Eriksson-Soleimani blir ny rektor.
2008 Kommunens alkohol- och drogvaneundersökning stödjer arbetet med SET, Livskunskap och ÖPP. På Hovåsskolan har vi brutit en trend av intensivkonsumtion av alkohol bland kommunens ungdomar.
2009 I januari 2009 byter skolans normsystem namn, från trivselregler till ordningsregler. I augusti går Eva Eriksson-Soleimani över till Trollängsskolan och ersätts på posten som 7-9-rektor av Anders Folkesson. Under hösten inleds arbetet med Olweusmetoden, för att stoppa och förhindra mobbning. Bamba får ett nytt kök med modern station för disk. Ett flertal av skolans salar utrustas med Smart Board.
2010 Skolinspektionen gör en uppföljning och utvärdering av eleverns kunskapsutveckling. Skolinspektörerna intervjuar rektorerna och gör en dokumentanalys. Under läsåret 2010-2011 arbetar Birgitta Borg-Rabit, från början språklärare på skolan, som rektor tillsammans med Kristina Nyström Roos och Anders Folkesson. Den digitala upprustningen av skolan fortsätter med projektorer i de flesta undervisningssalar och datorsal för undervisning i helklass. Hovåsskolan följer med utvecklingen på kommunens nya digitala skolplattform, Hjärntorget, och digital närvarorapportering införs.
2011 Birgitta Borg-Rabit går efter sommaren vidare till rektorstjänst på Frölundaskolan, som sedan stadsdelssammanslagningen ingår i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Sammanslagninge trädde i kraft vid årsskiftet och ger Hovåsskolan nya kollegor och samarbetsmöjligheter. Utvecklingen på Hjärntorget fortsätter och digitala skriftliga omdömen och IUP införs i årskurs 7-9. Höstterminen 2011 rullar vårt matematikprojekt igång.
2012 Rosita Spets-Löfdahl ersätter Kristina Roos Gullstrand som rektor för Hovåsskolan F-6. Vi börjar utvecklingen mot en 1-1-lösning med iPad som verktyg. Under året blev hela skolgården totalt renoverad genom en finansiering med EU-medel.
2013 Våren 2013 annonserar Anders Folkesson att han kommer att lämna arbetslivet under hösten och vi börjar en rekryteringsprocess. I väntan på att vi hittar en ny rektor är Helga Ahlstedt tillfördnad rektor för 7-9. Till sommaren avslutas matematikprojektet på 7-9.
2014

 
Årsskiftet 2013/2014 står det klart att Hans-Åke Norrby, rektor på Frölundaskolan, blir ny rektor på Hovåsskolan från och med mars.
2015 Högstadiet och grundsärskolan Läsö får en biträdande rektor - Carolin Juneberg. I slutet av året renoverades alla toaletter på högstadiet och för åk 5-6.
2016 Den gamla matsalen har rivits och ersatts av en lekyta med konstgräsplan och basketplan. Den nya matsalen tas i bruk vid vårterminsstarten. 
2018 Carolin Juneberg ersätter Hans-Åke Norrby som tf rektor och Malin Just blir ny biträdande rektor för 7-9 och Läsö. Under året renoveras fasad, tak och fönster på skolans äldsta fastigheter (lilla idrottssalen, Kulturhuset samt skolbyggnad för F-4 och expeditionen). Utöver detta ska även kvarvarande toaletter renoveras under året.

Har du varit elev på Hovåsskolan?

Hovåsskolans historia speglar den kommunala grundskolans utveckling. Har du varit elev här? Har du något du vill berätta, något som kan komplettera beskrivningen här intill eller kanske har du bilder att dela med dig av? Hör gärna av dig till oss!