Ordningsregler, för en trygg och lärorik skola

Vi har alla ansvar för en trygg och trivsam arbetsmiljö. Hovåsskolans ordningsregler är till för att skapa arbetsro, ökad trivsel och trygghet för elever och personal på skolan. Alla på Hovåsskolan omfattas av ordningsreglerna och liksom i samhället i övrigt måste dessa regler följas oavsett vilken personlig uppfattning man har om reglerna. Om reglerna bryts vidtas åtgärder. Reglerna är framtagna i samarbete med elever, föräldrar och personal på skolan. Regelverket revideras en gång per läsår och finns i våra likabehandlingsplaner.

Ordningsregler för skolmatsalen

 • Ytterkläder, keps och mössa tas av innan du går in i bambas matsal. Hårband är OK.
 • Vid köbildning bör minst en lärare per klass vakta kön.
 • Vaktande lärare äter tillsammans med eleverna.
 • Maximalt två vaktande lärare per bord.
 • All personal har tillsynsansvar.
 • Alla dukar av efter sig.
 • Måltiden avslutas i matsalen, dvs. inga knäckebröd i handen då du går ut.
 • Skolans övriga ordningsregler gäller även i bamba.

Livskunskap

På Hovåsskolan arbetar vi med Reko och Livsmix. Lektionerna kännetecknas av fyra regler, som är till för att skapa ett så juste arbetsklimat som möjligt.

 • Du lyssnar aktivt
 • Inga sänkningar
 • Du har rätt att avstå
 • Det som sägs, stannar i rummet

Den sistnämnda regeln är till för att du inte ska sprida samtal som möjligen kommer igång, till andra jämnåriga. Självklart talar du med dina föräldrar om vad som händer eller vad vi talar om på lektioner, precis som alla andra lektioner.