Elevhälsa

Med elevhälsa avses de verksamheter som tidigare hette elevvård och skolhälsovård. I elevhälsoorganisationen ingår inte bara skolsköterska och kurator utan också skolspsykolog, specialpedagoger, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsans uppgift är att främja elevernas lärande och deras allmänna utveckling och hälsa. Hälsa förklaras som ”ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välbefinnande, vilket den enskilde aktivt måste erövra som en egen resurs för att han eller hon ska kunna leva ett gott och tillfredsställande liv.” (SOU 200:19).

Det råder förbud mot nötter, jordnöt, mandel och sesam på Göteborgs kommunala grundskolor. Det är vårdnadshavares uppgift att tillse att information om eleven har allergier eller om andra medicinska förhållanden som kan vara relevanta når klassföreståndare och annan personal.

Skolhälsovård

Hovåsskolan har två skolsköterskor, Annalena Tennby som arbetar med elever i årskurs 7-9 och Läsö och Jessica Antonsson som ansvarar för elever i årskurs F-6.

Skolsköterskorna har inga fasta mottagningstider. Det snabbaste sättet att komma i kontakt dem är via e-post. Besök hos skolläkare bokas genom skolsköterskan.

Du hittar mer information om skolhälsovårdens program här.
 

MottagningAnnalena Tennby
Telefon366 34 41
E-postannalena.tennby@goteborg.goteborg.se
MottagningJessica Antonsson
Telefon366 34 45
E-postjessica.antonsson@grundskola.goteborg.se

Kurator

Mitt namn är Elin Ostler och jag är Hovåsskolans kurator. Både enskilda elever och hela klasser hamnar ibland i svårigheter som kan vara knepiga att reda ut på egen hand. Du, som enskild elev, eller klassen kan få hjälp med att göra något åt sådant som känns tungt eller obehagligt.

Konflikt med kamrater, föräldrar eller lärare
Du kan ta kontakt med mig och prata om det som oroar eller stör dig. Ibland hjälper det att prata med någon så att du själv kommer på lösningen på ditt problem.

Samtal
Ibland kanske man inte vet vad som gör att något känns svårt, andra gånger vet man precis. De samtal du har med mig kan handla om skoltrötthet, självförtroende, hur man samarbetar, kamratrelationer, skilsmässa, förlust av anhörig, problem hemma eller kärleksbekymmer.

Dåligt kamratskap i en klass
Tillsammans med klassföreståndare, klassen och mig kan vi undersöka vad som är orsaken till den dåliga stämningen. Genom diskussioner kommer vi fram till en handlingsplan som passar för klassen och som alla sedan följer.

Så når du mig
Jag är på skolan alla vardagar, utom onsdag förmiddag, från klockan 8.00 till 16.00. Du eller en representant för klassen kan ringa på telefon 366 34 43 eller, om jag inte är på mitt rum, lägga en lapp i brevlådan invid skolsköterskans dörr, så söker jag upp dig eller er.

Hälsningar

Elin Ostler