Telefon
366 34 26

Arbetslag 6 har nog
gula väggar

Läsåret 2018-2018

Arbetslag 6 består av följande klasser:
7A - mentorer: Jonas Ahnfelt, Alexandra Saupe och Peter Sjögren
7B - mentorer: Elisabet Stars och Anna Wallman
7C - mentorer: Hannes Heidarsson och Jasmin Pasalic
9B - mentorer: Anders Halldin och Angela Strömberg 

Ja, det där med vilken färg det är på väggarna i vårt gemensamma utrymme har våra elever och vi ofta funderat på, men det brukar sluta med att vi kallar den gul. Kanske är diskussionen ett uttryck för vad vi tycker är viktigt: att ha en levande dialog med våra elever som ger utrymme för reflektion och utveckling av ett kritiskt förhållningssätt.


Alla elever i arbetslag 6 är "våra elever", oavsett vilka lärare de har och vem som är klassföreståndare. Flera av arbetslagets lärare arbetar med elever i minst två av klasserna. Detta kan vi utnyttja i ämnesövergripande projekt. Emil Broberg, skolans bildlärare, och Maj-Lis Hyttsten, resursperson, sitter i detta arbetslag. Jonas Ahnfelt är arbetslagsledare.