Telefon
366 34 26

Arbetslag 6 har nog
gula väggar

Läsåret 2016-2017

Arbetslag 6 består av följande klasser:
8B - mentorer: Angela Strömberg och Badia Sahlberg
9A - mentorer: Jonas Ahnfelt och Peter Sjögren
9B - mentorer: Helena Törn och Anna Wallman
9C - mentorer: Hannes Heidarsson och Jasmin Pasalic

Ja, det där med vilken färg det är på väggarna i vårt gemensamma utrymme har våra elever och vi ofta funderat på, men det brukar sluta med att vi kallar den gul. Kanske är diskussionen ett uttryck för vad vi tycker är viktigt: att ha en levande dialog med våra elever som ger utrymme för reflektion och utveckling av ett kritiskt förhållningssätt.

Under läsåret 2017-2018 hittar du klasserna 8B, 9A, 9B och 9C hos oss. Alla elever i arbetslag 6 är "våra elever", oavsett vilka lärare de har och vem som är klassföreståndare. Flera av arbetslagets lärare arbetar med elever i minst två av klasserna. Detta kan vi utnyttja i ämnesövergripande projekt. Emil Broberg, skolans bildlärare, och Maj-Lis Hyttsten, resursperson, sitter i detta arbetslag. Jonas Ahnfelt är arbetslagsledare.