Telefon

366 34 28

Arbetslag 3 kallas också Läsö

På Hovåsskolan har vi döpt arbetslag tre efter sommarsköna Läsö, den danska ön rakt väster ut i havet. Eleverna på Läsö läser efter grundsärskolans kursplan, i årskurserna 1-9.

På Läsö arbetar förskollärare, lärare, elevassistenter, speciallärare och specialpedagog gemensamt under dagen. Kontinuitet och trygghet skapas genom att eleven möter samma pedagoger under hela dagen. Pedagogernas olika utbildningsbakgrund ger en rik och bred plattform för vårt arbete. Eleverna möter även andra lärare i ämnena musik, idrott och hälsa, bild, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

Madeleine Axelsson
Emelie Berneflykt
Marita Jutebäck
Lena Lundgren
Elisabeth Lundmark
Malin Otterstedt
Liqaa Saabeh
Christian Saarinen
Daryoush Salehi
Signe Skoog Stepic
Eder Villa Robles
Makbola Zaiton