Telefon

Årskurs 4 366 34 22  
Årskurs 5 366 34 36  
Årskurs 6 366 34 24  

Arbetslag 2, årskurs 4-6

Vi ansvarar för för årskurs fyra, fem och sex. Läsåret 2014-2015 har vi två fyror, tre femmor och två sexor. Antalet klasser varierar från år till år. Barnen möter även andra lärare i ämnena musik, slöjd, hemkunskap och idrott. I årskurs sex väljer de flesta elever att läsa ett språk.

 

Många av lärarna bedriver undervisning i andra grupper än sin egen. Det ger både elever och personal goda förutsättningar att bygga upp bra relationer och ett gott samarbete.

Läsåret 2018-2019

Klass

Klassföreståndare

4A Izabelle Holmqvist
4B Charlotte Wangson

5A

Marie Smedjegård

5B

Josefin Gadd

6A

Malin Rydell

6B

Rebecka Nordin

Övriga lärare:

Ingri Madsen, syslöjd
Helene Lundqvist, syslöjd
Lennart Ottosson, träslöjd
Clas-Göran Glans, träslöjd
Helena Törn, hemkunskap
Lis-Beth Anderzon, hemkunskap
Eva Mellgren Arvidsson, hemkunskap
Felix Landberg, musik
Therese Ljungberg, speciallärare
Julius Gerth, idrottslärare

Samordnare

Marie Smedjegård

Specialpedagog

Pernilla Hultén

Resursperson

Lisbet Andersson