Telefon

Regnbågen366 34 33/070-264 64 79
Skatten366 34 32/070-528 57 35
Solen366 34 66/070-780 00 57
Havet366 34 31/072-241 36 46

Arbetslag 1, årskurs F-3

Vi arbetar med de yngsta barnen på Hovåsskolan. Vi har fyra avdelningar med två grupper eller klasser på varje avdelning. På Regnbågen hittar ni våra yngsta, förskoleklassen, på Skatten årskurs 1, Solen årskurs 2 och på Havet finns årskurs 3.

 

Varje avdelning är också en fritidshemsenhet. Skoldagen börjar 8:10 och slutar 13:30. Fritidshemmen öppnar 7:00 och stänger 18:00. 

 

På avdelningarna arbetar förskolelärare, fritidspedagoger och grundskolelärare gemensamt under dagen. Kontinuitet och trygghet skapas genom att barnet möter samma pedagoger i spåret under de första fyra åren på skolan och i fritidsverksamheten. Pedagogernas olika utbildningsbakgrund skapar en rik och bred plattform för vårt arbete.

 

De första åren är betydelsefulla år i skolan. Tilliten till skolmiljön grundläggs och vi arbetar för att stödja och stimulera den lust och nyfikenhet som barnen bär med sig in i skolan. Förskoleklassens barn får en mjukstart där vi på ett lekfullt sätt närmar oss bokstäver och matematik. Styrda aktiviteter blandas med barnens lek.

 

Att eleverna skall känna sig trygga och utveckla social kompetens är två mål som präglar arbetet i spåren. Vi ser hur t.ex. kompissamtal, gruppstärkande övningar och kompismassage stärker den sociala förmågan. Vi har också en fadderfamiljsverksamhet, där vi arbetar i olika former av tvärgrupper. Vid ett flertal tillfällen per år träffas alla barn och vuxna, föräldrar och personal, i gemensamma aktiviteter. Samvaron ökar trivseln. Hattparaden är ett återkommande inslag i skolåret. Skolans läge nära både hav och skog utnyttjar vi både under skoltid och på fritids, med regelbundna aktiviteter utomhus.

Läsåret 2017-2018

Avdelning/klass   
Regnbågen Grön Angelica Larsson Sarra Hasselgren, Bengt Bengtsson
Regnbågen Blå Jessica Smedberg Elina Swedberg, Bengt Bengtsson
Havet 1A

Stina Darin

Martina Olsson, Sheila Näsholm,
Benedicte Keerberg

Havet 1B

Johanna Yhlen

Yvonne Dise Midblad

Skatten 2A

Eva-Lisa Alfredsson

Tobias Andersson

Skatten 2B Carina Ivanoff

Catharina Olsson

Solen 3A Helene Olsson Lena Lindman
Solen 3B Maria Hedblom

Samordnare, förskolan

Jessica Smedberg

 

Samordnare, fritids

Martina Olsson

 

Samordnare, grundskola

Stina Darin

 

Resursperson

Danilo Ferrari

Specialpedagog

Pernilla Hultén

 

 

 

F-1A

 

 

Nadja Breife

2-3A

Carina Ivanoff

Kerstin Olsson

 

Yvonne Midblad

Yvonne Midblad

 

Tobias Hessel

F-1B

 

 

 

Bengt Bengtsson

2-3B

Mia Eklund

Maria Jourdanis

 

Gun Bärtzner

Gun Bärtzner

 

 

Eva Andersson

 

 

F-1C

 

 

Wanja Andersson

2-3C

Eva-Lisa Alfredsson

Gun Österberg

 

Annika Lestander

Stefan Thulin

 

 

Snäckan

Eva Andersson

Måsen

Yvonne Midblad

 

Gun Bärtzner

 

Kerstin Olsson

 

Maria Jourdanis

 

Tobias Hessel

Skutan

Gun Österberg

Stranden

Poa Pettersson

 

Annika Lestander

 

Annika Lestander

 

Stefan Thulin

 

Ann Jevås

 

 

 

Yvonne Midblad

Samordnare

Mia Eklund

Specialpedagog

Anita Hademalm

Resursperson

Poa Pettersson

Övrig personal

Danilo Ferrari