Hovåsskolans pedagogiska arbetslag

Skolan har sju pedagogiska arbetslag. Arbetslag 1 arbetar med de yngsta eleverna och är organiserat i tre spår, Måsen, Snäckan och Skutan. I arbetslag 2 möter vi elever i årskurs 4-6 och abetslag 3 kallar sig Läsö. Där möter vi grundsärskolans elever. Arbetslag 5-7 arbetar med elever som går i årskurs 7-9.

Till arbetslag 5-7 kommer elever från Hovåsskolan, från övriga F-6-skolor i norra Askim och från övriga skolor i Storgöteborg. Inför årskurs 7 sätts eleverna samman utifrån en mix av enskilda elevers särskilda behov och förslag från de lärare som undervisar i årskurs 6.

Till höger hittar du en enkel lista över arbetslagens telefonnummer, se vidare under Kontakt eller respektive arbetslag för fler detaljer.

Telefon

Arbetslag 1366 34 31/32/33
Arbetslag 2366 34 22/36
Arbetslag 3366 34 28
Arbetslag 4366 34 24
Arbetslag 5366 34 25
Arbetslag 6366 34 26
Arbetslag 7