E-post

E-postadressen bildas enligt grundmönstret fornamn.efternamn@afh.goteborg.se. Undantagen från detta utgörs av dubbla för- eller efternamn där det förekommer viss variation på sammansättningen av adress.