Ansökan Hovåsskolan

Ansökningsformuläret används av vårdnadshavare till elev som är inskriven på en annan grundskola och som vill börja på Hovåsskolan under innevarande eller kommande termin eller läsår. Ansökningsformuläret används inte vid ansökan till förskoleklass eller inför skolstart i årskurs sju.