Så når du oss bäst

E-postkontakten har gjort skolans personal lättare att få tag på. Om ditt ärende inte är av akut karaktär rekommenderar vid dig att höra av dig i ett mejl. De flesta av oss kollar sin mejl flera gånger om dagen. E-postadresserna är, med undantag från dubbelnamn, skapade enligt mönstret: fornamn.efternamn@grundskola.goteborg.se

Under sommarferien kan du innan den 1 juli få hjälp via stadens kontaktcenter 031 365 00 00. Från och med den 1 juli vänder du dig till den nya Grundskoleförvaltningen 031 365 09 60.


Sjukanmälan

Vårdnadshavare anmäler sjukt barn till skolan varje dag barnet är frånvarande. Anmälan görs via vårdnadshavarkonto på Hjärntorget (F-9). Om vårdnadshavare till elev i årskurs F-9 är förhindrad att anmäla via Hjärntorget, hänvisar vi i första hand till arbetslagens och de olika klassernas telefonnummer (se rutan till höger). I andra hand till expeditionen, telefon 366 34 00. Vid telefonkontakt ska barnets för- och efternamn och klass uppges. Om du av något skäl har en tät, daglig kontakt per e-post med en enskild klassföreståndare går det bra att göra anmälan den vägen också. Elever i de högre årskurserna ansvarar för att via ämneslärare och klasskamrater ta reda på vad som kan ha missats under sjukfrånvaron.

Notera att skolhälsovården inte är en utsträckning av den akuta primärvården, dvs. den är inte organiserad för att hantera behov av akut vård. Självklart bistår skolsköterskan med omplåstring och liknande omvårdnad, när så är möjligt, och vid allvarliga olyckstillbud utanför skolan eller långvarig sjukdom vill skolsköterskorna att vårdnadshavare tar kontakt med dem.

Här kan du se vilket arbetslag elevens klass tillhör.

Postadress

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen
Hovåsskolan
Box 1 015
405 21 Göteborg