Skolidrott

Boll i luften

Hovåsskolan har genom åren haft stora framgångar i skolidrottstävlingar. Ett skäl är att vi är en stor skola med många idrottsaktiva barn och ungdomar, ett annat skäl är ett stort engagemang och intresse från idrottslärare och annan personal. Till de senaste framgångarna hör topplaceringar på DM i innebandy och basket.

 

Det är med andra ord lätt att hitta förslag på deltagare men svårare att göra ett urval bland många goda idrottare och lagspelare. Vi har därför valt att formulera fem kriterier som måste uppfyllas för deltagande.

  1. Du som är intresserad av att ingå i skolidrotten måste ha rätt ålder för den aktuella tävlingen. Kriteriet är formulerat av skolidrottsföreningen och eftersom vi har en viss flexibilitet i skolstart kan kollisioner uppstå, t.ex. om en elev är ett år yngre eller äldre än majoriteten av eleverna i aktuell årskurs. 
  2. Du ska kunna representera Hovåsskolan och ha en god förståelse för våra ordnings- och trivselregler. Du ska kunna visa gott sportmanship.
  3. Du ska vara erkänt duktig och i något avseende framgångsrik i din sport.
  4. Du ska acceptera den sammansättning av lag eller trupp som idrottslärare och annan personal tar fram. Detta är självklart särskilt viktigt inom lagsport.
  5. Du är förmodligen föreningsaktiv inom din idrott och du ska acceptera att kontakt tas med din förening eller tränare om ytterligare information om dina idrottsprestationer behövs. När du lämnar en intresseanmälan för deltagande i skolidrott, lämnar du kontaktuppgifter till din förening eller tränare.

Om du uppfyller punkt två ovan, accepterar du också att du inte blir uttagen samtidigt som du självklart har rätt till en välmotiverad förklaring.