Matrådet, ett viktigt led i elevinflytandet

Tanken med matrådet är att eleverna ska få utrymme för att uttrycka sina åsikter, få en inblick i hur skolmåltiden organiseras och få möjlighet att ha inflytande på vissa av de beslut som fattas i den dagliga verksamheten. Förhoppningen är också att eleverna, utifrån sina erfarenheter, kan komma med konstruktiva förslag och idéer om skolmåltiden och matsalen.

 

Det är förståeligt att elever uppfattar den enskilda måltidens kostinnehåll som centralt för verksamheten, men i matrådet vill vi vidga perspektivet till att också innehålla miljön och stämning i matsalen, tider för lunch och rutiner för servering.

 

Matrådet sammanträder regelbundet och består, förutom köksmästare, elevrepresentanter också av lärare och representant för skolledningen.

 

Skolmatens vänner är en LRF-avdelning som arbetar med skolmåltidsutveckling och vi inspireras gärna av deras idéer.

Matrådets protkoll