Råd och instruktioner för elevkafeterian

Vem driver kafeterian?

Elevkafeterian lyder under elevrådet. Kostnader för underhåll, inköp av förbrukningsmaterial, inköp av hushållsmaskiner, som till exempel kaffebryggare eller smörgåsjärn skall bekostas av intäkterna från kafeterian.

Att öppna och stänga

Kafeterian håller öppet klockan 08.30–09.30 och 11.30–14.30. Under det tidiga passet skall kafeterian framförallt erbjuda ett frukostalternativ. Sortimentet skall därför vara anpassat till detta. Under det senare passet erbjuds ett bredare sortiment av varor. Klockan 08.00 låser er klassföreståndare upp kafeterian och överlämnar kassalådan. Ni lägger upp varorna och förbereder några smörgåsar inför öppnandet klockan 08.30.

Klockan 09.30 stänger kafeterian och kassan räknas. Er klassföreståndare hämtar kassalådan och låser cafeterian. Klockan 11.30 öppnar kafeterian igen och proceduren är samma som vid morgonpasset, det vill säga en halvtimma innan öppnandet, klockan 11.00, överlämnar er klassföreståndare kassalådan och låser upp, och varorna läggs upp.

Viktigt

Vid behov sopar ni kafeterian och entréhallen och torkar av borden. Du har hela tiden koll på att drickaförpackningar, servetter och liknande slängs – inget får hamna på golvet. Efter sista passet, klockan 14.30, skall ni städa. Ni sopar och torkar golvet. Ni plockar undan bakom disken och lägger överblivet bröd i plastpåsar i frysen. Sedan bär ni ut sopor till container. Inget avfall får finnas kvar i kafeterian. Ni går genom kassan och noterar dagens vinst. Klockan 15.00 hämtar er klassföreståndare kassalådan och låser.

Inköp

På fredag efter stängning går representanter från avlämnande respektive mottagande klass tillsammans genom vad som finns kvar i lager. Beställning görs på beställningslista som finns i kafeterian. Listan mejlas till vår köksmästare Mikael, mikael.wallin@afh.goteborg.se så att han har beställningen senast måndag morgon klockan 09.20. Observera att Mikael endast bistår med att beställa och fakturera varor, dvs. de varor som beställs via honom, ska helt betalas av intäkterna från försäljningen.

Regler

  • Endast ni som ska sköta kafeterian får vistas bakom disken.
  • Alla era kunder betalar direkt när de handlar.
  • Sitt inte på disken.
  • Det ska vara städat och fräscht runt omkring dig och kafeterian hela tiden.
  • Du måste hålla god handhygien och tvätta händerna mellan hantering av pengar och mat. Använd tänger när du lägger upp mat och engångshandskar när du brer smörgåsar eller liknande.
  • Eftersom klassen är ansvarig, delar samtliga elever ansvaret för att det hålls snyggt i hela uppehållsrummet under kafeteriaperioden.
  • Om ni har prov eller någon annan form av redovisning stänger ni tillfälligt kafeterian.
  • Det finns en förteckning över varor som kan beställas via skolköket. Förteckningen utgår från att vi inte säljer varor som marknadsförs som läsk eller godis.

Tips

Klassens vinst är till största delen beroende av vilka varor som säljs. Hembakat eller andra varor som ni tar med er själva, är "ren" vinst. Vinsten på de varor som redan finns i kafeterian varierar också. Tänk också på att ni har möjlighet att marknadsföra kafeterian genom t.ex. anslag på skolan.