Elevdemokrati, vad är det?

IMG_1200

I skollagens inledande kapitel står det att verksamheten i skolan ska utformas efter grundläggande demokratiska värderingar. Den nuvarande läroplanen, Lgr 11, beskriver detta mer detaljerat:

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen."

Det finns flera författningar och andra styrdokument som beskriver att elever ska ha inflytande på sin skolvardag. På Hovåsskolan väljer vi, att utöver det samabete som sker i undervisningen, följande former: klassråd och elevråd. Verksamheten skiljer sig något beroende på om det rör sig om de yngre eller äldre eleverna.

Ungdomsfullmäktige

Göteborgs kommuns ledning samarbetar med ett Ungdomsfullmäktige. Mer information om Ungdomsfullmäktige hittar du här.
 

Fritidsgården Pilen

Så här presenterar sig fritidsgården Pilen, som tar emot ungdomar från norra Askim, på zappa.nu: Vad kan du göra på Pilen? Varför inte spela biljar, innebanyd, pingis och en rad andra spel. I kaféet finns pizza-mackor, toast och annat gott. Ibland bakar vi tillsammans. Gillar du musik kan du stå bakom skivspelarna och mixa eller spela på en mängd olika instrument. Varför inte låna en av datorerna och surfa, helt gratis. Det bästa av allt är kanske att få en kopp te och mysa i vår sköna hörnsoffa.

 

När du går in på zappa.nu kan du också hitta till andra fritidsgårdar och till 1200 kvadrat som arbetar tillsammans med ungdomar från hela västra Göteborg.

Elevkafeterian

Elevrådet ansvarar för elevkafeterian som är för elever i årskurs 7-9. Elever i årskurs nio får under några veckor möjlighet att driva kafeterian. Den vägen kan de då tjäna pengar till klasskassan och samtidigt få en inblick hur det är att sköta en sådan verksamhet med allt vad det innebär av städa, vara tjänstvillig, hålla ordning på kassan med utgifter och intäkter och bidra till att det blir en skön miljö på skolan.