Styrdokument

Skolvärlden regleras av en flera nationella lagar och förordningar. Därtill har vi internationella överenskommelser som t.ex. barnkonventionen och EU-lagstiftning.

 

I en föränderlig värld är relationen mellan styrdokument och skolvardag dynamisk. För några år sedan fanns lokala betygskriterier på vår hemsida; idag arbetar vi i allt större utsträckning med att skilja den löpande bedömningen (formativ bedömning) och betygssättningen (summativ bedömning) åt. Resultatet blir bl.a. bedömningsmatriser. Du hittar exempel på bedömningsmatriser här.