Från läroplan till ledighetsansökan

Styrning och administration av elevers och lärares skolvardag kan speglas i en mängd dokument.

Här skiljer vi på (1) den övergripande styrningen och de dokument som beskriver hur vi lokalt på skolan omsätter styrningen i praktiken, t.ex. lokala pedagogiska planer, (2) handlingsplaner samt (3) de dokument som berör enskilda elever såsom ledighetsansökan, språkval, information vid läsårsstart och övriga blanketter som ska fyllas i och återlämnas till klassföreståndare.