Välkommen till Hovåsskolan

Läsåret 2018/2019
  • Vi bjuder in till informatonsträff och öppet hus inför val till skolår 7 tisdagen den 29 januari kl 18. Välkomna!
  • Information om ansökan till förskoleklass och till årskurs 1-9 finner ni här.
  • Från 1 juli är grundskolan i Göteborg organiserad i en Grundskoleförvaltning, dvs grundskolan och förskolan "lämnar" stadsdelarna. Inför detta har vi skiftat e-postadresser till fornamn.efternamn@grundskola.goteborg.se.
  • Enligt skolförordningen ska det anges i terminsbetyget om en elev har ogiltig frånvaro. Därför är det särskilt viktigt att elev som är frånvarande av giltiga skäl, t.ex. sjudom, anmäls korrekt. Vårdnadshavare anmäler elever i årskurs 4-9 via Hjärntorget. Genom vårdnadshavarkontot kan föräldrar också kontrollera elevens närvaro. Frånvaro ska inte anges i slutbetyget.
  • Elevens val i årskurs 7-9 består i alla tre årskurserna av valbara kurser inom ramen för skolämnena. Kurserna hålls i fyra perioder under läsåret, två per termin. Huvudprincipen är att eleven byter kurs inför varje ny period. De elever som väljer att läsa ytterligare ett språk i årskurs 8-9, inom ramen för Elevens val, gör inga kursbyten under läsåren.

Välkommen!

Hovåsskolan är en av Göteborgs största kommunala grundskolor. Våra elever når goda resultat och lärarkollegiet rymmer både breda och djupa ämneskunskaper och ett omfattande engagemang.

Vårt motto lyder Trivsel, kunskap och delaktighet. Med kunskap avser vi basen inom de enskilda skolämnena, kunskapen om hur dessa sammanflätas och kunskapen om oss själva som sociala varelser. Våra elever skall lämna skolan med en god självbild och att ge redskap för att fatta egna beslut om skolvardagen är en väg att skapa en sådan.

Trygga elever trivs. Vi arbetar regelbundet med revidering av trivselregler och de likabehandlingsplaner som beskriver trygg arbetsmiljö. Hovåsskolan har en lång tradition av trivselfrämjande skolgemensamma aktiviteter.

Vi utgår i vår pedagogiska gärning från ett individbaserat arbetssätt med syftet att att varje elev skall bli sedd och att elevens starka sidor skall bejakas.

Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads skolors IT-plattform. Aktiva är pedagoger, övrig personal, elever och vårdnadshavare. Följ länken för att ansöka om konto för vårdnadshavare. På plattformen finns utrymme för allt från samverkan mellan hem och skola till pedagogiska projekt. 

Vill du gå på Hovåsskolan?

I vår nya grundskoleförvaltning placeras elever centralt, dvs vill du gå på en skola i staden sänder du blanketten "välja eller byta skola" till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Vi möter dig!

Du som vill bli elev (eller förälder) på skolan, fråga gärna oss om livet på Hovåsskolan.

Vi hörs och ses!


Rosita Spets-Löfdahl

rektor åk F-6
 

Carolin Juneberg
rektor åk 7-9 samt grundsärskolan Läsö
 

Malin Just

biträdande rektor åk 7-9 samt grundsärskolan Läsö
 

Skolkort för resor med kollektivtrafiken

Kostnadsfritt skolkort får elever som är folkbokförda i Göteborg, har fyllt sju år och går i förskoleklass eller grundskola i kommunal eller i fristående skola. Eleven får skolkortet hemskickat till sin boendeadress. Det är grundskoleförvaltningen som beställer skolkorten, oavsett var eleven går i skola. Mer information finns här och det går bra att ta kontakt med:
skolkort@grundskola.goteborg.se

Synpunktshantering

Det finns många vägar att framföra synpunkter på vår verksamhet. Du kan ta kontakt med skolledning eller klassföreståndare. Vi ser gärna att du också använder dig av kommunens digitala system för synpunktshantering.

Janneman Schmidts fond

Vi tar emot ansökningar om fondmedel ur Skolgossen Janneman Schmidts fond. Se vidare här.