Välkommen till Hovåsskolan

Läsåret 2017/2018

 
  • Hovåsskolan bjuder in elever, och deras vårdnadshavare, i år 5 och 6 till Öppet hus torsdagen den 1 mars kl 18-20. Under kvällen visar vi glimtar från vår verksamhet och ni får se er om i högstadiets lokaler. Det kommer också ges möjlighet att ställa frågor och elever kommer sälja fika. Förutom elever och lärare kommer du att möta representanter för elevhälsan och skolledningen. 
  • Schemakoll? När börjar min son/dotter? När slutar min skolkamrat i parallellklassen? När har den läraren jag behöver få tag på inte lektion? Hur dags äter vi i bamba? Här kan du följa våra scheman.
  • Enligt skolförordningen ska det anges i terminsbetyget om en elev har ogiltig frånvaro. Därför är det särskilt viktigt att elev som är frånvarande av giltiga skäl, t.ex. sjudom, anmäls korrekt. Vårdnadshavare anmäler elever i årskurs 4-9 via Hjärntorget. Genom vårdnadshavarkontot kan föräldrar också kontrollera elevens närvaro. Frånvaro ska inte anges i slutbetyget.
  • På Hjärntorget kan vårdnadshavare anmäla en e-postadress dit det skickas ett mejl om eleven uteblir från lektion utan giltigt skäl. Här hittar du en instruktion.
  • Elevens val i årskurs 7-9 består i alla tre årskurserna av valbara kurser inom ramen för skolämnena. Kurserna hålls i fyra perioder under läsåret, två per termin. Huvudprincipen är att eleven byter kurs inför varje ny period. De elever som väljer att läsa ytterligare ett språk i årskurs 8-9, inom ramen för Elevens val, gör inga kursbyten under läsåren.
  • Under hösten 2017 påbörjar Läsö Läslyftet. Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på kollegialt lärande. Läslyftet syftar till att öka elevers kommunikation, läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet pågår med hjälp av statsbidrag.

Välkommen!

Hovåsskolan är en av Göteborgs största kommunala grundskolor. Våra elever når goda resultat och lärarkollegiet rymmer både breda och djupa ämneskunskaper och ett omfattande engagemang.

Vårt motto lyder Trivsel, kunskap och delaktighet. Med kunskap avser vi basen inom de enskilda skolämnena, kunskapen om hur dessa sammanflätas och kunskapen om oss själva som sociala varelser. Våra elever skall lämna skolan med en god självbild och att ge redskap för att fatta egna beslut om skolvardagen är en väg att skapa en sådan.

Trygga elever trivs. Vi arbetar regelbundet med revidering av trivselregler och de likabehandlingsplaner som beskriver trygg arbetsmiljö. Hovåsskolan har en lång tradition av trivselfrämjande skolgemensamma aktiviteter.

Vi utgår i vår pedagogiska gärning från ett individbaserat arbetssätt med syftet att att varje elev skall bli sedd och att elevens starka sidor skall bejakas.

Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads skolors IT-plattform. Aktiva är pedagoger, övrig personal, elever och vårdnadshavare. Följ länken för att ansöka om konto för vårdnadshavare. På plattformen finns utrymme för allt från samverkan mellan hem och skola till pedagogiska projekt. 

Ansökan till Hovåsskolan

Du är välkommen att lämna en ansökan om plats på Hovåsskolan. Det finns två ansökningsformulär:

  1. För vårdnadshavare till elev som går i årskurs sex och som inför höstterminen söker plats till årskurs sju.

  2. För vårdnadshavare till elev som idag går på annan skola och vill börja på Hovåsskolan under innevarande termin eller kommande termin (ej inför årskurs sju).

Vi möter dig!

Du som vill bli elev (eller förälder) på skolan, fråga gärna oss om livet på Hovåsskolan.

Vi hörs och ses!

Rosita Spets-Löfdahl

rektor åk F-6

Hans-Åke Norrby
rektor åk 7-9 samt grundsärskolan Läsö

Carolin Juneberg

biträdande rektor åk 7-9 samt grundsärskolan Läsö

Skolkort för resor med kollektivtrafiken

Om eleven tappar bort sitt skolkort under läsåret så finns det ett "tillfälligt skolkort" (giltigt i sju vardagar, kostnad 50 kr) att beställa på skolans expedition. Vårdnadshavare beställer ett nytt skolkort via skolkort@afh.goteborg.se. Kostnaden för ett nytt skolkort är 50 kr. Elever från andra stads- och kommundelar vänder sig till respektive stadsdelskontor för skolkortsfrågor.

Synpunktshantering

Det finns många vägar att framföra synpunkter på vår verksamhet. Du kan ta kontakt med skolledning eller klassföreståndare. Vi ser gärna att du också använder dig av kommunens digitala system för synpunktshantering.

Janneman Schmidts fond

Vi tar emot ansökningar om fondmedel ur Skolgossen Janneman Schmidts fond. Se vidare här.